Informácia o novom spôsobe spúšťania programu ESEZUPOZORNENIE!!

V prípade používania starších operačných systémov (Windows XP, Windows Vista), kde nie je možné nainštalovať vyššiu verziu Javy, nemusia v ESEZe fungovať správne všetky komponenty. (GoogleMaps)

Preto by bolo vhodné prejsť na aktuálnejšiu verziu Windows (7,8.1,10).


Dovoľujeme si vás informovať, že bola vytvorená nová verzia programu ESEZ.
Program ESEZ je odteraz možné spúšťať ako samostatnú aplikáciu, bez použitia internetového prehliadača.
K tomu je potrebné:

1. Inštalácia Javy, resp. JRE (Java Runtime Environment) vo verzii 1.8 201 a vyššia.

Ak ste už na danom počítači používali ESEZ cez stránku esez.stm-ke.sk, Javu už máte nainštalovanú.
V prípade, že používate staršie operačné systémy Windows XP alebo Windows Vista, doporučujeme nainštalovať túto verziu Javy 1.7.79
Aktuálna verzia Javy je na stiahnutie na tejto stránke. Treba si zvoliť možnosť Windows Offline.

Pre užívateľov používajúcich pripojenie cez proxy server
Pre užívateľov, ktorých pripojenie je riešené cez proxy server a bola im doporučená verzia javy 1.6.31. musia tiež prejsť na vyššiu verziu. Následne stále platí, že do Java runtime parameters je potrebné zadať
-Dhttp.proxyHost=IP adresa proxy servera -Dhttp.proxyPort=port proxy servera
napr.
VUC ZA
-Dhttp.proxyHost=192.168.29.10 -Dhttp.proxyPort=3128
VUC TR
-Dhttp.proxyHost=proxy.tsk.sk -Dhttp.proxyPort=3128
VUC TT
-Dhttp.proxyHost=proxy.vuctt.sk -Dhttp.proxyPort=5050

Spustite si Start>Ovládací panel>Java (32-bit)
Záložka Java a kliknúť na tlačítko View
nastavenie Javy


2. Stiahnuť si zavádzací súbor a spusiť ho.

a/ prehliadač Chrome

chrome
Je potrebné stlačiť tlačítko Uložiť a následne spustiť súbor stiahnuť.jnlp

b/ prehliadač Firefox

firefox
Buď dáte možnosť otvoriť pomocou Java(TM) Web Start Launcher alebo postupujete ako pri prehliadači Chrome, čiže dáte uložiť súbor a následne ho spustíte.

c/ prehliadač Internet Explorer

Internet Explorer
Väčšinou sa automaticky stiahne a spustí príslušný súbor a spustí sa esez. Môžu ale nastať takéto prípady, vtedy je nutné stlačiť tlačítko Allow, resp. Povoliť.

Tým sa stiahne aktuálna verzia ESEZu a vytvorí sa na ploche ikonka pre ďalšie spúšťanie programu ESEZ.

Pre ďalšie spustenie programu ESEZ už nie je potrebné spustiť stránku v prehliadači, ale už iba ikonku na ploche.
Esez4G

V prípade, že narazíte na nejaký problém, tu sú riešenia

I. Neaktuálna verzia Javy
Neaktuálna verzia Javy
Informácia ohľadom neaktuálnej verzie Javy na Vašom počítači. Ak máte verziu 1.7 a vyššiu, stačí zafajknúť možnosť
"Do not ask again until next update is available" aby táto hláška pre budúcnosť pri spustení esezu zmizla a stačí stlačiť tlačítko Later.

II.Nenainštalovaná Java
Neprítomnosť Javy
Ak ste stiahli súbor stiahnuť.jnlp a pri spustení sa Vám zobrazí takéto okno, znamená to, že na Vašom počítači nie je nainštalovaná Java. Je nutné urobiť krok 1.

III. Verzia Javy je nižšia ako 1.7
Verzia Java 1.6
V prípade, že verzia Javy je nižšia ako 1.7 je potrebné stiahnuť novšiu verziu. Viď bod 1.

IV. Ikona na ploche bola zmazaná
Zmazaná ikona

V prípade, že sa omylom zmaže ikonka Esezu na ploche, dá sa jednoduho nastaviť naspäť pomocou týchto krokov.
Spustite nastavenie Javy cez Štart - Ovládací panel - Programy - Java (32-bit).
V záložke General stlačte v sekcii Temporary Internet Files tlačítko View...
Otvorí sa Vám okno Java Cache Viewer, kde nad riadkom Esez 4G stlačíte pravé tlačítko myši a vyberiete si voľbu Install Shorcuts.
Ak sa nepodarilo nič z hore uvedeného, tu je pôvodné spustenie cez prehliadač.
V prípade akýchkoľvek problémov so spustením ESEZu nás kontaktujte na adrese: jozef.lahucky@edico.sk